Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Αποτελέσματα Ημερίδας - Ανατροφοδότηση

Η Ημερίδα για τις Ερευνητικές Εργασίες πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί και την παρακολούθησαν συνολικά 175 άτομα. Μας τίμησαν με την παρουσία τους, ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης, κος Α.Κλινάκης καθώς και Σχολικοί Σύμβουλοι.

Προκειμένου να πάρουμε ανατροφοδότηση και να σχεδιάσουμε μελλοντικές επιμορφώσεις, προσκλήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλοι οι παρευρισκόμενοι* στην Ημερίδα, να συμπληρώσουν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, των 66 ατόμων που απάντησαν, παρουσιάζονται στα παρακάτω γραφήματα.Από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου φαίνεται ότι πάνω από το 90% των συμμετεχόντων βαθμολόγησαν την οργάνωση της Ημερίδας από πολύ καλή έως εξαιρετική, ενώ το 72% των συμμετεχόντων βαθμολόγησαν το περιεχόμενό της σαν καλύτερο από αυτό που περίμεναν.Σαν ιδιαίτερα θετικό καταγράφεται το ποσοστό 70% που δήλωσαν ότι έμαθαν κάτι πρακτικό που μπορούν να εφαρμόσουν, ενώ το 50% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι χρειάζονται επιπλέον επιμόρφωση σε αυτό το νέο αντικείμενο.

* Σημείωση: Σε κάποιους από τους παρευρισκόμενους δεν στάλθηκε ηλεκτρονικό μήνυμα λόγω μη δηλωμένης ή λανθασμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Γιάννης Τζωρτζάκης
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου